VIÊM KHỚP DẠNG THẤP, THOÁI HÓA CỘT SỐNG CỔ - THẮT LƯNG, KHỚP GỐI THẦN KINH TỌA, GAI CỘT SỐNG BỆNH GOUT (THỐNG PHONG)

VIÊM KHỚP DẠNG THẤP, THOÁI HÓA CỘT SỐNG CỔ - THẮT LƯNG, KHỚP GỐI THẦN KINH TỌA, GAI CỘT SỐNG BỆNH GOUT (THỐNG PHONG)

VIÊM KHỚP DẠNG THẤP, THOÁI HÓA CỘT SỐNG CỔ - THẮT LƯNG, KHỚP GỐI THẦN KINH TỌA, GAI CỘT SỐNG BỆNH GOUT (THỐNG PHONG)

VIÊM KHỚP DẠNG THẤP, THOÁI HÓA CỘT SỐNG CỔ - THẮT LƯNG, KHỚP GỐI THẦN KINH TỌA, GAI CỘT SỐNG BỆNH GOUT (THỐNG PHONG)

VIÊM KHỚP DẠNG THẤP, THOÁI HÓA CỘT SỐNG CỔ - THẮT LƯNG, KHỚP GỐI THẦN KINH TỌA, GAI CỘT SỐNG BỆNH GOUT (THỐNG PHONG)
VIÊM KHỚP DẠNG THẤP, THOÁI HÓA CỘT SỐNG CỔ - THẮT LƯNG, KHỚP GỐI THẦN KINH TỌA, GAI CỘT SỐNG BỆNH GOUT (THỐNG PHONG)

 

VIÊM KHỚP DẠNG THẤP,

THOÁI HÓA CỘT SỐNG CỔ - THẮT LƯNG, KHỚP GỐI

- TỌA CỐT
- BỔ TRUNG ÍCH KHÍ
- TÂM MẠCH 2 (Hoặc HOẠT HUYẾT THÔNG KINH LẠC)
- CAO HỖ TRỢ XƯƠNG KHỚP

 

THẦN KINH TỌA, GAI CỘT SỐNG

- TỌA CỐT
- HOẠT HUYẾT THÔNG KINH LẠC
- TÂM MẠCH 2
- KIM QUỸ THẬN KHÍ
- CAO HỖ TRỢ XƯƠNG KHỚP

Nếu táo bón gia thêm: CAN HUYẾT

 

BỆNH GOUT (THỐNG PHONG)

- TỌA CỐT
- LỤC VỊ
- THANH HUYẾT NHIỆT
- LỢI NIỆU
- CAO HỖ TRỢ XƯƠNG KHỚP

 

Sản phẩm liên quan
Chia sẻ:
Bài viết khác
Go Top
0