SUY TIM, RLTK TIM, THIẾU MÁU CƠ TIM, CƠN ĐAU THẮT NGỰC TĂNG HUYẾT ÁP SUY VAN TĨNH MẠCH CHI DƯỚI, DÃN TĨNH MẠCH CHI DƯỚI MẤT NGỦ, SUY NHƯỢC CƠ THỂ, SUY NHƯỢC THẦN KINH CHÓNG MẶT (TĂNG HUYẾT ÁP - RỐI LOẠN TIỀN ĐÌNH)

TÂM MẠCH 1, TÂM MẠCH 2, TACA (LONG ĐỞM TẢ CAN), CAO ỔN ÁP

SUY TIM, RLTK TIM, THIẾU MÁU CƠ TIM, CƠN ĐAU THẮT NGỰC TĂNG HUYẾT ÁP SUY VAN TĨNH MẠCH CHI DƯỚI, DÃN TĨNH MẠCH CHI DƯỚI MẤT NGỦ, SUY NHƯỢC CƠ THỂ, SUY NHƯỢC THẦN KINH CHÓNG MẶT (TĂNG HUYẾT ÁP - RỐI LOẠN TIỀN ĐÌNH)

SUY TIM, RLTK TIM, THIẾU MÁU CƠ TIM, CƠN ĐAU THẮT NGỰC TĂNG HUYẾT ÁP SUY VAN TĨNH MẠCH CHI DƯỚI, DÃN TĨNH MẠCH CHI DƯỚI MẤT NGỦ, SUY NHƯỢC CƠ THỂ, SUY NHƯỢC THẦN KINH CHÓNG MẶT (TĂNG HUYẾT ÁP - RỐI LOẠN TIỀN ĐÌNH)

SUY TIM, RLTK TIM, THIẾU MÁU CƠ TIM, CƠN ĐAU THẮT NGỰC TĂNG HUYẾT ÁP SUY VAN TĨNH MẠCH CHI DƯỚI, DÃN TĨNH MẠCH CHI DƯỚI MẤT NGỦ, SUY NHƯỢC CƠ THỂ, SUY NHƯỢC THẦN KINH CHÓNG MẶT (TĂNG HUYẾT ÁP - RỐI LOẠN TIỀN ĐÌNH)
SUY TIM, RLTK TIM, THIẾU MÁU CƠ TIM, CƠN ĐAU THẮT NGỰC TĂNG HUYẾT ÁP SUY VAN TĨNH MẠCH CHI DƯỚI, DÃN TĨNH MẠCH CHI DƯỚI MẤT NGỦ, SUY NHƯỢC CƠ THỂ, SUY NHƯỢC THẦN KINH CHÓNG MẶT (TĂNG HUYẾT ÁP - RỐI LOẠN TIỀN ĐÌNH)

SUY TIM, RLTK TIM, THIẾU MÁU CƠ TIM,

CƠN ĐAU THẮT NGỰC

- TÂM MẠCH 2

- THIÊN VƯƠNG BỔ TÂM

- THANH CAN

- KIM QUỸ THẬN KHÍ

 

TĂNG HUYẾT ÁP

Thể Can hoả vượng:

- TÂM MẠCH 1

- TÂM MẠCH 2

- TACA (LONG ĐỞM TẢ CAN)

- CAO ỔN ÁP

Thể Thận âm hư:

- TÂM MẠCH 1

- TÂM MẠCH 2

- LỤC VỊ

- CAO ỔN ÁP

 

SUY VAN TĨNH MẠCH CHI DƯỚI, DÃN TĨNH MẠCH CHI DƯỚI

- KIM QUỸ THẬN KHÍ

- TÂM MẠCH 2 (Hoặc HOẠT HUYẾT THÔNG KINH LẠC)

- TOẠ CỐT

- TRINH NỮ HOÀNG CUNG

- CAO HỖ TRỢ XƯƠNG KHỚP

 

MẤT NGỦ, SUY NHƯỢC CƠ THỂ, SUY NHƯỢC THẦN KINH

- THIÊN VƯƠNG BỔ TÂM

- THẬP TOÀN ĐẠI BỔ

- ĐƠN CHI TIÊU DAO

Mất ngủ do Tỳ hư:

- KIỆN TỲ HOÀ VỊ

- THIÊN VƯƠNG BỔ TÂM

- ĐƠN CHI TIÊU DAO

 

CHÓNG MẶT (TĂNG HUYẾT ÁP - RỐI LOẠN TIỀN ĐÌNH)

Rối loạn tiền đình:

- TÂM MẠCH 1

- TÂM MẠCH 2

- GP (HỖ TRỢ GIẢM CÂN)

- CAO GIẢM CÂN

Do Tăng huyết áp:

- TÂM MẠCH 1

- TÂM MẠCH 2

- GP (HỖ TRỢ GIẢM CÂN)

- CAO ỔN ÁP

Sản phẩm liên quan
Chia sẻ:
Bài viết khác
Go Top
0