TẠNG HỘI CHỨNG THẬN HƯ NHIỄM TRÙNG TIẾT NIỆU, THẤP NHIỆT BÀNG QUANG, VIÊM CẦU THẬN SỎI THẬN, SỎI BÀNG QUANG SUY SINH DỤC, YẾU SINH LÝ, HIẾM MUỘN U XƠ TIỀN LIỆT TUYẾN

TẠNG HỘI CHỨNG THẬN HƯ NHIỄM TRÙNG TIẾT NIỆU, THẤP NHIỆT BÀNG QUANG, VIÊM CẦU THẬN SỎI THẬN, SỎI BÀNG QUANG SUY SINH DỤC, YẾU SINH LÝ, HIẾM MUỘN U XƠ TIỀN LIỆT TUYẾN

TẠNG HỘI CHỨNG THẬN HƯ NHIỄM TRÙNG TIẾT NIỆU, THẤP NHIỆT BÀNG QUANG, VIÊM CẦU THẬN SỎI THẬN, SỎI BÀNG QUANG SUY SINH DỤC, YẾU SINH LÝ, HIẾM MUỘN U XƠ TIỀN LIỆT TUYẾN

TẠNG HỘI CHỨNG THẬN HƯ NHIỄM TRÙNG TIẾT NIỆU, THẤP NHIỆT BÀNG QUANG, VIÊM CẦU THẬN SỎI THẬN, SỎI BÀNG QUANG SUY SINH DỤC, YẾU SINH LÝ, HIẾM MUỘN U XƠ TIỀN LIỆT TUYẾN

TẠNG HỘI CHỨNG THẬN HƯ NHIỄM TRÙNG TIẾT NIỆU, THẤP NHIỆT BÀNG QUANG, VIÊM CẦU THẬN SỎI THẬN, SỎI BÀNG QUANG SUY SINH DỤC, YẾU SINH LÝ, HIẾM MUỘN U XƠ TIỀN LIỆT TUYẾN
TẠNG HỘI CHỨNG THẬN HƯ NHIỄM TRÙNG TIẾT NIỆU, THẤP NHIỆT BÀNG QUANG, VIÊM CẦU THẬN SỎI THẬN, SỎI BÀNG QUANG SUY SINH DỤC, YẾU SINH LÝ, HIẾM MUỘN U XƠ TIỀN LIỆT TUYẾN

TẠNG HỘI CHỨNG THẬN HƯ

- GĐ (GIẢI ĐỘC)
- THANH HUYẾT NHIỆT
- THANH NHIỆT
- CAO ĐẶC TRỊ
- CAO ĐẠI BỔ KHÍ HUYẾT

 

NHIỄM TRÙNG TIẾT NIỆU, THẤP NHIỆT BÀNG QUANG,

VIÊM CẦU THẬN

- GĐ (GIẢI ĐỘC)
- THANH HUYẾT NHIỆT
- LONG ĐỞM TẢ CAN
- CAO GAN THẬN

 

SỎI THẬN, SỎI BÀNG QUANG

- CAN HUYẾT
- TACA (LONG ĐỞM TẢ CAN)
- LỢI NIỆU
- CAO GAN THẬN

 

SUY SINH DỤC, YẾU SINH LÝ, HIẾM MUỘN

- KIM QUỸ THẬN KHÍ
- HỒI XUÂN THẬN KHÍ
- TÂM MẠCH 2 (Hoặc BỔ TRUNG ÍCH KHÍ)

Nếu kèm Tỳ vị hư hàn: + KIỆN TỲ HÒA VỊ

 

U XƠ TIỀN LIỆT TUYẾN

- CAN HUYẾT
- GĐ (GIẢI ĐỘC)
- TRINH NỮ HOÀNG CUNG
- THANH NHIỆT
- CAO ĐẶC TRỊ

Sản phẩm liên quan
Chia sẻ:
Bài viết khác
Go Top
0