THIẾU MÁU GIẢM TIỂU CẦU BỆNH BẠCH CẦU ÁC TÍNH UNG THƯ HẠCH 

THIẾU MÁU GIẢM TIỂU CẦU BỆNH BẠCH CẦU ÁC TÍNH UNG THƯ HẠCH 

THIẾU MÁU GIẢM TIỂU CẦU BỆNH BẠCH CẦU ÁC TÍNH UNG THƯ HẠCH 

THIẾU MÁU GIẢM TIỂU CẦU BỆNH BẠCH CẦU ÁC TÍNH UNG THƯ HẠCH 

THIẾU MÁU GIẢM TIỂU CẦU BỆNH BẠCH CẦU ÁC TÍNH UNG THƯ HẠCH 
THIẾU MÁU GIẢM TIỂU CẦU BỆNH BẠCH CẦU ÁC TÍNH UNG THƯ HẠCH 

THIẾU MÁU

- BỔ TRUNG ÍCH KHÍ
- THIÊN VƯƠNG BỔ TÂM
- CAO ĐẠI BỔ KHÍ HUYẾT

 

GIẢM TIỂU CẦU

- TRINH NỮ HOÀNG CUNG
- THANH HUYẾT NHIỆT
- THANH NHIỆT
- BỔ TRUNG ÍCH KHÍ
- CAO ĐẶC TRỊ

 

BỆNH BẠCH CẦU ÁC TÍNH

Bệnh đang diễn tiến:
- CAN HUYẾT
- GIẢI ĐỘC
- TRINH NỮ HOÀNG CUNG
- THANH NHIỆT
- CAO ĐẶC TRỊ  

Bệnh ổn định:
- THANH NHIỆT
- BỔ TRUNG ÍCH KHÍ
- CAO ĐẶC TRỊ

 

UNG THƯ HẠCH 

(Danh từ dùng chung để chỉ các bệnh ác tính phát xuất từ hạch bạch huyết hoặc từ các mô bạch huyết ở nhu mô các cơ quan như: Ruột, phổi, da, cổ, nách, bẹn… bệnh danh là Lympho bào và Hodgkin)

 

- CAN HUYẾT
- GIẢI ĐỘC
- TRINH NỮ HOÀNG CUNG
- THANH NHIỆT
- CAO ĐẶC TRỊ

Sản phẩm liên quan
Chia sẻ:
Bài viết khác
Go Top
0