VIÊM DẠ DÀY, VIÊM HANG VỊ, LOÉT DẠ DÀY - TÁ TRÀNG, TRÀO NGƯỢC DẠ DÀY - THỰC QUẢN VIÊM ĐẠI TRÀNG MẠN TÍNH, BÉO PHÌ, GAN NHIỄM MỠ - RỐI LOẠN MỠ MÁU, SỎI MẬT, VIÊM GAN DO RƯỢU - ĐỘC CHẤT, VIÊM GAN SIÊU VI B, C, XƠ GAN, UNG THƯ GAN (K. GAN) TÁO BÓN

VIÊM DẠ DÀY, VIÊM HANG VỊ, LOÉT DẠ DÀY - TÁ TRÀNG, TRÀO NGƯỢC DẠ DÀY - THỰC QUẢN VIÊM ĐẠI TRÀNG MẠN TÍNH, BÉO PHÌ, GAN NHIỄM MỠ - RỐI LOẠN MỠ MÁU, SỎI MẬT, VIÊM GAN DO RƯỢU - ĐỘC CHẤT, VIÊM GAN SIÊU VI B, C, XƠ GAN, UNG THƯ GAN (K. GAN) TÁO BÓN

VIÊM DẠ DÀY, VIÊM HANG VỊ, LOÉT DẠ DÀY - TÁ TRÀNG, TRÀO NGƯỢC DẠ DÀY - THỰC QUẢN VIÊM ĐẠI TRÀNG MẠN TÍNH, BÉO PHÌ, GAN NHIỄM MỠ - RỐI LOẠN MỠ MÁU, SỎI MẬT, VIÊM GAN DO RƯỢU - ĐỘC CHẤT, VIÊM GAN SIÊU VI B, C, XƠ GAN, UNG THƯ GAN (K. GAN) TÁO BÓN

VIÊM DẠ DÀY, VIÊM HANG VỊ, LOÉT DẠ DÀY - TÁ TRÀNG, TRÀO NGƯỢC DẠ DÀY - THỰC QUẢN VIÊM ĐẠI TRÀNG MẠN TÍNH, BÉO PHÌ, GAN NHIỄM MỠ - RỐI LOẠN MỠ MÁU, SỎI MẬT, VIÊM GAN DO RƯỢU - ĐỘC CHẤT, VIÊM GAN SIÊU VI B, C, XƠ GAN, UNG THƯ GAN (K. GAN) TÁO BÓN

VIÊM DẠ DÀY, VIÊM HANG VỊ, LOÉT DẠ DÀY - TÁ TRÀNG, TRÀO NGƯỢC DẠ DÀY - THỰC QUẢN VIÊM ĐẠI TRÀNG MẠN TÍNH, BÉO PHÌ, GAN NHIỄM MỠ - RỐI LOẠN MỠ MÁU, SỎI MẬT, VIÊM GAN DO RƯỢU - ĐỘC CHẤT, VIÊM GAN SIÊU VI B, C, XƠ GAN, UNG THƯ GAN (K. GAN) TÁO BÓN
VIÊM DẠ DÀY, VIÊM HANG VỊ, LOÉT DẠ DÀY - TÁ TRÀNG, TRÀO NGƯỢC DẠ DÀY - THỰC QUẢN VIÊM ĐẠI TRÀNG MẠN TÍNH, BÉO PHÌ, GAN NHIỄM MỠ - RỐI LOẠN MỠ MÁU, SỎI MẬT, VIÊM GAN DO RƯỢU - ĐỘC CHẤT, VIÊM GAN SIÊU VI B, C, XƠ GAN, UNG THƯ GAN (K. GAN) TÁO BÓN

VIÊM DẠ DÀY, VIÊM HANG VỊ

- KIỆN TỲ HOÀ VỊ

- BỔ TRUNG ÍCH KHÍ

- TÂM MẠCH 2

- CAO GIẢM CÂN

  

 

 

LOÉT DẠ DÀY - TÁ TRÀNG,

TRÀO NGƯỢC DẠ DÀY - THỰC QUẢN

- VỊ QUẢN THỐNG

- ĐƠN CHI TIÊU DAO

- THIÊN VƯƠNG BỔ TÂM

- CAO GIẢM CÂN

   

 

Điều trị củng cố:

- KIỆN TỲ HOÀ VỊ

- BỔ TRUNG ÍCH KHÍ

- TÂM MẠCH 2

  

 

 

VIÊM ĐẠI TRÀNG MẠN TÍNH

Thể thấp nhiệt:

- ĐẠI TRÀNG

- THANH CAN

- TACA (LONG ĐỞM TẢ CAN)

  

Thể Tỳ vị hư hàn kèm khối u đại tràng:

- KIỆN TỲ HOÀ VỊ

- VỊ QUẢN THỐNG

- TRINH NỮ HOÀNG CUNG

- ĐẠI TRÀNG

- CAO ĐẶC TRỊ

 

BÉO PHÌ

- CAN HUYẾT

- GP (HỖ TRỢ GIẢM CÂN)

- CAO GIẢM CÂN

 

GAN NHIỄM MỠ - RỐI LOẠN MỠ MÁU

- CAN HUYẾT

- GP (HỖ TRỢ GIẢM CÂN)

- CAO GIẢM CÂN

- TRÀ XANH LÁ SEN

           

 

 

SỎI MẬT

- CAN HUYẾT

- LỢI NIỆU

- ĐƠN CHI TIÊU DAO

- CAO GAN THẬN

 

VIÊM GAN DO RƯỢU - ĐỘC CHẤT

- CAN HUYẾT

- THANH HUYẾT NHIỆT

- GĐ (GIẢI ĐỘC)

 

VIÊM GAN SIÊU VI B, C

- CAN HUYẾT

- GĐ (GIẢI ĐỘC)

- TRINH NỮ HOÀNG CUNG

- THANH NHIỆT

- CAO ĐẶC TRỊ

- CAO GAN THẬN

 

XƠ GAN

- CAN HUYẾT

- GĐ (GIẢI ĐỘC)

- TRINH NỮ HOÀNG CUNG

- THANH NHIỆT

- CAO ĐẶC TRỊ

- CAO GAN THẬN

 

UNG THƯ GAN (K. GAN)

- CAN HUYẾT

- GĐ (GIẢI ĐỘC)

- TRINH NỮ HOÀNG CUNG

- THANH NHIỆT

- CAO ĐẶC TRỊ

- CAO GAN THẬN

 

 

TÁO BÓN

- CAN HUYẾT

- THANH CAN

- ĐẠI TRÀNG

- TRÀ NHUẬN GAN

 

 

 

Sản phẩm liên quan
Chia sẻ:
Bài viết khác
Go Top
0