U PHỔI HEN PHẾ QUẢN VIÊM PHẾ QUẢN MẠN TÍNH VIÊM XOANG - VIÊM MŨI VIÊM HỌNG HẠT - VIÊM HỌNG MẠN TÍNH

U PHỔI HEN PHẾ QUẢN VIÊM PHẾ QUẢN MẠN TÍNH VIÊM XOANG - VIÊM MŨI VIÊM HỌNG HẠT - VIÊM HỌNG MẠN TÍNH

U PHỔI HEN PHẾ QUẢN VIÊM PHẾ QUẢN MẠN TÍNH VIÊM XOANG - VIÊM MŨI VIÊM HỌNG HẠT - VIÊM HỌNG MẠN TÍNH

U PHỔI HEN PHẾ QUẢN VIÊM PHẾ QUẢN MẠN TÍNH VIÊM XOANG - VIÊM MŨI VIÊM HỌNG HẠT - VIÊM HỌNG MẠN TÍNH

U PHỔI HEN PHẾ QUẢN VIÊM PHẾ QUẢN MẠN TÍNH VIÊM XOANG - VIÊM MŨI VIÊM HỌNG HẠT - VIÊM HỌNG MẠN TÍNH
U PHỔI HEN PHẾ QUẢN VIÊM PHẾ QUẢN MẠN TÍNH VIÊM XOANG - VIÊM MŨI VIÊM HỌNG HẠT - VIÊM HỌNG MẠN TÍNH

U PHỔI

- CAN HUYẾT
- GĐ (GIẢI ĐỘC)
- TRINH NỮ HOÀNG CUNG
- THANH NHIỆT
- CAO ĐẶC TRỊ

 

HEN PHẾ QUẢN

- TÂM MẠCH 2

- THANH CAN

Thận âm hư:

- TÂM MẠCH 2
- THANH CAN
- LỤC VỊ

Thận dương hư:

TÂM MẠCH 2
THANH CAN
KIM QUỸ THẬN KHÍ

 

VIÊM PHẾ QUẢN MẠN TÍNH

- THANH CAN

- GĐ (GIẢI ĐỘC)

- TỴ UYÊN

- TRINH NỮ HOÀNG CUNG

 

VIÊM XOANG - VIÊM MŨI

Kiêm Tỳ hư, Tâm hư:

- TỴ UYÊN
- VỊ QUẢN THỐNG
- TRINH NỮ HOÀNG CUNG
- TÂM MẠCH 2
- THUỐC XÔNG MŨI

Viêm nhiễm kéo dài:

- TỴ UYÊN
- VỊ QUẢN THỐNG
- TRINH NỮ HOÀNG CUNG
- TÂM MẠCH 2
- THANH HUYẾT NHIỆT
- THUỐC XÔNG MŨI

 

VIÊM HỌNG HẠT - VIÊM HỌNG MẠN TÍNH

- GĐ (GIẢI ĐỘC)
- TỴ UYÊN
- THANH CAN

 

Sản phẩm liên quan
Chia sẻ:
Bài viết khác
Go Top
0