MẶT MỤN, MẶT NÁM, DỊ ỨNG LỞ NGỨA VẨY NẾN, CHÀM RỤNG TÓC, GÀU, NGỨA, TÓC BẠC SỚM

MẶT MỤN, MẶT NÁM, DỊ ỨNG LỞ NGỨA VẨY NẾN, CHÀM RỤNG TÓC, GÀU, NGỨA, TÓC BẠC SỚM

MẶT MỤN, MẶT NÁM, DỊ ỨNG LỞ NGỨA VẨY NẾN, CHÀM RỤNG TÓC, GÀU, NGỨA, TÓC BẠC SỚM

MẶT MỤN, MẶT NÁM, DỊ ỨNG LỞ NGỨA VẨY NẾN, CHÀM RỤNG TÓC, GÀU, NGỨA, TÓC BẠC SỚM

MẶT MỤN, MẶT NÁM, DỊ ỨNG LỞ NGỨA VẨY NẾN, CHÀM RỤNG TÓC, GÀU, NGỨA, TÓC BẠC SỚM
MẶT MỤN, MẶT NÁM, DỊ ỨNG LỞ NGỨA VẨY NẾN, CHÀM RỤNG TÓC, GÀU, NGỨA, TÓC BẠC SỚM

MẶT MỤN, MẶT NÁM, DỊ ỨNG LỞ NGỨA

Nhẹ:

- MORI CÔNG ĐỨC

- MORI SKIN (thuốc đắp mặt)

    

Nặng:

- CAN HUYẾT
- THANH HUYẾT NHIỆT
- GĐ (GIẢI ĐỘC)
- TRÀ NHUẬN GAN

 

 

VẨY NẾN, CHÀM

- CAN HUYẾT
- THANH HUYẾT NHIỆT
- THANH NHIỆT
- GĐ (GIẢI ĐỘC)
- CAO ĐẶC TRỊ

 

RỤNG TÓC, GÀU, NGỨA, TÓC BẠC SỚM

- HOẠT HUYẾT THÔNG KINH LẠC
- THANH HUYẾT NHIỆT
- GĐ (GIẢI ĐỘC)
- TRINH NỮ HOÀNG CUNG
- HỒI XUÂN THẬN KHÍ

Sản phẩm liên quan
Chia sẻ:
Bài viết khác
Go Top
0