Vừa qua do forum gặp trục trặc kỹ thuật nên một số user đã đăng ký bị mất tài khoản. Nên mong các bạn vui lòng đăng ký lại.
Thay mặt Ban quản trị gửi lời cáo lỗi, mong các bạn vui lòng bỏ qua!